Medicin i Väst

Medicin i Väst (MIV) är ett nätverk med målsättning att stärka företag i västra Sverige som är verksamma inom Life Science och de som är under utveckling eller etablering.

Medlemmarna är personer med affärs- och marknadsledande ställning som tillsammans skapar en grogrund för entreprenörsanda i kombination med att driva och utveckla etablerade företag och för att locka nya aktörer till regionen.

MIV leder till ett utbyte mellan medlemmar i gruppen och skapar nya kontakter över gränserna eftersom MIV är öppen för Biotech, Medtech, Läkemedel, Biomedicin, Funtional Foods, Biomedicinska hjälpmedel och företag involverade i FoU samt andra supportfunktioner inom Life Science.